Totaal aantal registraties: 3931 van de 15000

Welkom op www.ontwikkeladviesportaal.nl, het registratieportaal voor ontwikkeladviestrajecten voor de “Regeling ontwikkeladvies STAP. Deze regeling maakt het mogelijk dat deelnemers met een opleidingsniveau tot en met MBO-2 kosteloos een ontwikkeladvies kunnen krijgen. Nadat het ontwikkeladviestraject is afgerond, kan hiervoor subsidie worden aangevraagd.

Om deelnemers te kunnen registreren moet u zich eerst aanmelden als loopbaanadviseur bij het registratieportaal. Dit is ook het geval als u eerder al heeft deelgenomen aan ontwikkeladviestrajecten. In verband met een goede controle op een juiste inzet van de ontwikkeladviestrajecten worden in het aanmeldscherm meer gegevens gevraagd. U moet zich daarom opnieuw aanmelden.

Vanaf 1 april 2022 staat het registratieportaal open voor de registratie van nieuwe ontwikkeladviestrajecten. Loopbaanadviseurs die aan de eisen voor de “Regeling ontwikkeladvies STAP voldoen, kunnen vanaf die datum weer starten met het registreren van ontwikkeladviestrajecten voor deelnemers die men gaat begeleiden. Registratie van deelnemers is belangrijk, omdat alleen voor geregistreerde deelnemers uiteindelijk een subsidieaanvraag kan worden gedaan. LET OP: Het wijzigen van deelnemers is na registratie niet meer mogelijk.

Het is van groot belang dat u tijdig deelnemers registreert voor wie u een ontwikkeladviestraject gaat starten. Er kunnen namelijk maximaal 15.000 nieuwe deelnemers geregistreerd worden. Als dat aantal bereikt is, sluit het registratieportaal. Het registratieportaal sluit uiterlijk op 30 november 2022 om 17.00 uur. Na die tijd kunnen geen nieuwe deelnemers meer worden geregistreerd.

Nadat u een deelnemer geregistreerd hebt, ontvangt de deelnemer een bevestigingsmail. De deelnemer moet vervolgens de registratie bevestigen. Daarna wordt er een registratiecode aangemaakt en is de registratie voltooid. Deze registratiecode is erg belangrijk, want alleen met een registratiecode kan uiteindelijk subsidie worden aangevraagd.

Wat is er nieuw vanaf 1 april 2022?

Het ontwikkeladvies STAP is vergelijkbaar met ontwikkeladviezen van eerdere regelingen (bijvoorbeeld NL Leert Door). Toch zijn er verschillen. Graag wijzen wij u op de belangrijkste.

In het ontwikkeladviestraject STAP ligt een grotere nadruk op de mogelijkheden van scholing, die goede ontwikkelkansen op de arbeidsmarkt kunnen bevorderen. Het ontwikkeladvies STAP is namelijk gerelateerd aan Subsidieregeling STAP-budget (dat wordt uitgevoerd door UWV). Hiermee kunnen burgers aanspraak maken op een leer- en ontwikkelbudget voor post-initiële scholing.

Een ander verschil is de doelgroep die voor ontwikkeladvies STAP een traject kan aanvragen. Het ontwikkeladvies STAP beoogt een steuntje in de rug te zijn voor mensen die uit zichzelf niet snel de weg naar persoonlijke ontwikkeling en/of scholing vinden. In het licht daarvan is de doelgroep bepaald tot praktisch geschoolden met hoogst genoten opleiding op MBO-2 niveau.

Op deze website kunt u alleen de registratie van ontwikkeladviestrajecten en deelnemers doen en bijhouden. Het aanvragen van de subsidie kan vanaf 1 mei 2022 via het aanvraagportaal van Uitvoering Van Beleid van het ministerie van SZW (www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl). De aanvraag van de subsidie vindt plaats na afloop van het ontwikkeladviestraject. Voor meer informatie over de regeling kunt u terecht op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.

Inloggen ontwikkeladviesportaal