Welkom op www.ontwikkeladviesportaal.nl, het registratieportaal voor ontwikkeladviezen voor de regeling NL Leert Door. Op dit moment kunnen helaas geen nieuwe trajecten meer worden geregistreerd, omdat het maximum aantal van 22.000 registraties is bereikt.

De kosteloze ontwikkeladviezen die het kabinet beschikbaar stelt via de regeling NL Leert Door voorzien in een grote behoefte. Vanaf 1 augustus 2020 konden mensen een kortdurend ontwikkeladvies aanvragen bij een loopbaanadviseur om meer zicht te krijgen op arbeidsmarktkansen die er in deze recessie voor hen zijn. Op dit moment is het maximum aantal registraties al bereikt. Dit is veel sneller dan verwacht: in een tijdspanne van één maand hebben 22.000 mensen zich geregistreerd voor een ontwikkeladviestraject.

Dit betekent dat er op dit moment geen nieuwe trajecten meer geregistreerd kunnen worden. Reeds geregistreerde trajecten die volgens de voorwaarden van de regeling worden afgerond, ontvangen uiteraard de subsidie. Op 28 augustus 2020 maakte het kabinet bekend dat er extra middelen beschikbaar worden gesteld om mensen te helpen zich aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt. Er komt hiermee ook opnieuw budget beschikbaar voor ontwikkeladviezen in 2021. Tot die tijd kunnen mensen op verschillende andere manieren financiële ondersteuning krijgen bij een adviestraject van een loopbaanadviseur. Zo zijn er werkgevers die een dergelijk traject financieren. Ook O&O-fondsen, die verbonden zijn aan een bepaalde sector of branche, hebben hier vaak een regeling voor. Verder bieden vakbonden en leerwerkloketten in gemeenten vaak de mogelijkheid om een ontwikkeladvies te volgen. Meer informatie vindt u in dit persbericht.