Welkom op www.ontwikkeladviesportaal.nl, het registratieportaal voor ontwikkeladviestrajecten voor de regeling NL Leert Door. Deze regeling stelt deelnemers in staat kosteloos een ontwikkeladvies te ontvangen. De loopbaanadviseur die het ontwikkeladvies geeft, komt in aanmerking voor subsidie.

Alleen loopbaanadviseurs die aan bepaalde vereisten voldoen, kunnen ontwikkeladviestrajecten in het kader van de regeling NL Leert Door aanbieden. De eisen waaraan voldaan moet worden, vindt u terug op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.

Nadat u uzelf heeft aangemeld als loopbaanadviseur, kunt u deelnemers aanmelden voor wie u een ontwikkeladviestraject wilt starten. Na bevestiging door de deelnemer is de registratie voltooid en komt in het systeem een unieke registratiecode beschikbaar. Bewaar deze code goed, want (enkel) hiermee krijgt u toegang tot de subsidieaanvraag.

Het is van groot belang deelnemers tijdig te registreren. Alleen deelnemers waarvoor een code wordt afgegeven, kan een subsidieaanvraag voor gedaan worden.

Tot slot: deze website is enkel bedoeld voor de registratie van ontwikkeladviestrajecten. De daadwerkelijke subsidieaanvraag geschiedt via het subsidieportaal van Uitvoering van Beleid van het ministerie van SZW (www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl).

Inloggen ontwikkeladviesportaal